10-08-2017 08:26

Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XX của Trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm 2015.

more
10-08-2017 08:26

Hội nghị Máy và Cơ cấu Toàn quốc, TP Hồ Chí Minh 2015 do Hội Cơ học Máy Việt Nam phối hợp với Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 31/10-01/11/2015 tại TP Hồ Chí Minh.

more
10-08-2017 08:26

Nhằm thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị khoa học: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”

more
10-08-2017 08:26

Hội nghị Toàn quốc lần IV về Vật lý kỹ thuật & Ứng dụng sẽ được tổ chức tại Viện HLKHCNVN, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng mười năm 2015

more
free sex porn hd porno
Best Rake For Acorns
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort