Chính sách - Mục tiêu

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với tôn chỉ hoạt động luôn: “MINH BẠCH – HIỆU QUẢ – TẬN TỤY – BẢO MẬT”, Phòng KHCN&DA cam kết thực hiện chính sách chất lượng gồm các điều sau:

-    Tổ chức các hoạt động đăng ký, phản biện, quản lý thực hiện đề tài KHCN các cấp luôn rõ ràng, minh bạch, khách quan để đảm bảo và nâng cao chất lượng của hoạt động NCKH và CGCN.

-    Triển khai các công tác dự án luôn đúng tiến độ, đúng quy định để đảm bảo hiệu quả đầu tư cao nhất.

-    Tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo chất lượng phục vụ nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ NCKH thuận lợi trong công tác nghiên cứu khoa học.

-    Đảm bảo việc bảo mật thông tin dữ liệu của các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường nhằm phục vụ tốt cho công tác khai thác, CGCN của nhà trường.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Năm 2018 - 2019

1. Hoàn thành đúng tiến độ công tác đăng ký, tổ chức phản biện đề tài NCKH các cấp.

2. 100% các chủ nhiệm đề tài được hỗ trợ các thủ tục thực hiện đề tài đúng thời hạn.

3. 100% các dự án đầu tư mua sắm được hỗ trợ thủ tục đúng tiến độ.

4. Ban hành Quy chế hoạt động của 02 Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

5. Hoàn thành 100% xây dựng hồ sơ năng lực của trường.

6. Hoàn thành đẩy mạnh hợp tác với các địa phương.

7. Hoàn thành 100% công tác hỗ trợ đăng ký SHTT đối với các trường hợp có yêu cầu bảo hộ tài sản trí tuệ.

8 Hoàn thành 90% công tác phản biện bài báo cho chuyên san tạp chí KHCN của ĐHQG TP.HCM đúng hạn.

9. Hoàn thành công tác tổ chức Hội nghị KHCN lần thứ 16 của trường đúng tiến độ.

 

Mục tiêu chất lượng năm 2016 - 2017

Mục tiêu chất lượng năm 2017 - 2018

free sex porn hd porno
Best Rake For Acorns
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort