Chính sách - Mục tiêu

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với tôn chỉ hoạt động luôn: “MINH BẠCH – HIỆU QUẢ – TẬN TỤY – BẢO MẬT”, Phòng KHCN&DA cam kết thực hiện chính sách chất lượng gồm các điều sau:

-    Tổ chức các hoạt động đăng ký, phản biện, quản lý thực hiện đề tài KHCN các cấp luôn rõ ràng, minh bạch, khách quan để đảm bảo và nâng cao chất lượng của hoạt động NCKH và CGCN.

-    Triển khai các công tác dự án luôn đúng tiến độ, đúng quy định để đảm bảo hiệu quả đầu tư cao nhất.

-    Tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo chất lượng phục vụ nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ NCKH thuận lợi trong công tác nghiên cứu khoa học.

-    Đảm bảo việc bảo mật thông tin dữ liệu của các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường nhằm phục vụ tốt cho công tác khai thác, CGCN của nhà trường.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Năm 2019 - 2020

MT1. Hoàn thành 100% công tác đăng ký, tổ chức phản biện đề tài NCKH các cấp theo kế hoạch hàng năm.

MT2. 100% các chủ nhiệm đề tài được hỗ trợ các thủ tục thực hiện đề tài đúng quy định.

MT3. 100% các dự án đầu tư mua sắm được hỗ trợ thủ tục đúng tiến độ giải ngân.

MT4. Ban hành 01 Quy chế hoạt động thống nhất cho các Trung tâm chuyển giao công nghệ, 01 Quy chế khen thưởng nghiên cứu khoa học.

MT5. Hoàn thành bộ hồ sơ năng lực của trường.

MT6. Đẩy mạnh hợp tác với các địa phương: 03 địa phương.

MT7. Hoàn thành 100% công tác hỗ trợ thủ tục đăng ký SHTT khi có yêu cầu.

MT8. Hoàn thành tiến độ đăng bài cho Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ: 04 số/01 năm.

MT9. Hoàn thành lộ trình thực hiện tự chủ của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ.

MT10. Xây dựng và thực hiện 03 modun thuộc đề án Tin học hóa của Phòng.

 

 

Mục tiêu chất lượng năm 2016 - 2017

Mục tiêu chất lượng năm 2017 - 2018

Mục tiêu chất lượng năm 2018 - 2019

free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort