Biểu mẫu đề tài cấp Trường

* Danh mục tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng chức danh 2019

 

* Hướng dẫn thực hiện đề tài cấp Trường

1. Thuyết minh đề tài NCKH: in trực tiếp sau khi đăng ký đề tài trực tuyến

2. Dự toán

Hướng dẫn làm dự toán theo thông tư 55

3. Lý lịch khoa học mẫu Trường ĐHBK: in trực tiếp sau khi cập nhật đầy đủ thông tin tại trang web LLKH của Trường: http://www.grad.hcmut.edu.vn

4. Hợp đồng NCKH

5. Báo cáo định kỳ

6. Bảng xác nhận khối lượng công việc

7. Phiếu đăng ký sản phẩm đề tài

8. Đơn xin gia hạn

9. Đơn xin hủy đề tài

10. Hướng dẫn viết báo cáo

11. Bảng quyết toán kinh phí đề tài

12. Phiếu đề nghị danh sách dự kiến thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài

13. Hướng dẫn quy trình nhập tài sản

14. Danh sách thiết bị đề tài (nhập tài sản tại P.QTTB)

15. Giấy xác nhận hoàn thành thanh quyết toán kinh phí

Hướng dẫn thủ tục thanh toán của P. KHTC

16. Hợp đồng giao khoán chuyên môn – Chính chủ nhiệm (Biểu mẫu mới 08/07/2019)

Biên bản nghiệm thu Hợp đồng giao khoán - Chính chủ nhiệm

17. Hợp đồng giao khoán chuyên môn – Cán bộ khác (Biểu mẫu mới 08/07/2019)

Biên bản nghiệm thu Hợp đồng giao khoán - Cán bộ khác

18. Phiếu điều chỉnh các hạng mục kinh phí

19. Xác nhận đào tạo Sinh viên

20. Phụ lục gia hạn Hợp đồng Thuê khoán chuyên môn

21. Bản xác nhận phối hợp thực hiện

free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort