Biểu mẫu đề tài cấp Trường hỗ trợ HVCH NCS

Đề tài cấp Trường hỗ trợ HVCH và NCS

* Danh mục tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng chức danh

 

* Hướng dẫn thực hiện đề tài cấp Trường

1. Thuyết minh đề tài NCKH: in trực tiếp sau khi đăng ký đề tài trực tuyến

2. Dự toán

Hướng dẫn làm dự toán theo thông tư 55

3. Lý lịch khoa học mẫu Trường ĐHBK: in trực tiếp sau khi cập nhật đầy đủ thông tin tại trang web LLKH của Trường: http://www.grad.hcmut.edu.vn

4. Hợp đồng NCKH

5. Báo cáo định kỳ

6. Bảng xác nhận khối lượng công việc

7. Đơn xin gia hạn

8. Đơn xin hủy đề tài

9. Bảng quyết toán kinh phí đề tài

10. Hướng dẫn quy trình nhập tài sản

11. Danh sách thiết bị đề tài (nhập tài sản tại P.QTTB)

12. Giấy xác nhận hoàn thành thanh quyết toán kinh phí

Hướng dẫn thủ tục thanh toán của Phòng KHTC

13. Hợp đồng giao khoán chuyên môn – Chính chủ nhiệm (Biểu mẫu mới 08/07/2019)

Biên bản nghiệm thu Hợp đồng giao khoán - Chính chủ nhiệm

14. Hợp đồng giao khoán chuyên môn – Cán bộ khác (Biểu mẫu mới 08/07/2019)

Biên bản nghiệm thu Hợp đồng giao khoán - Cán bộ khác

15. Phiếu điều chỉnh các hạng mục kinh phí

16. Phụ lục gia hạn Hợp đồng Thuê khoán chuyên môn

Nike Air VaporMax
free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort