Biểu mẫu đề tài Cấp ĐHQG

* Danh mục tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng chức danh

Để tránh tình trạng Phòng KHCN&DA không kịp thời cập nhật các biểu mẫu của Đại Học Quốc Gia, các Thầy Cô vui lòng download biểu mẫu thực hiện trực tiếp từ trang web của ĐHQG

1. Trang bìa (R.00) hoặc tại đây

2. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ (R.01):  in trực tiếp sau khi đăng ký đề tài trực tuyến (Giải trình các khoản chi) hoặc File word

Công văn 1567 Hướng dẫn hệ số từng cấp theo Thông tư 55

3. Thuyết minh đề tài HTQT theo Nghị định thư (R.02)

4. Lý lịch khoa học (R.03): in trực tiếp sau khi cập nhật đầy đủ thông tin tại trang web LLKH của Trường: http://www.grad.hcmut.edu.vn

5. Xác nhận phối hợp thực hiện (R.04) hoặc File word

6. Báo cáo tóm tắt (R.05)

7. Phiếu đề nghị điều chỉnh hạng mục kinh phí (R.06)

8. Phiếu đề nghị gia hạn (R.07)

9. Báo cáo tổng kết (R.08)

10. Phiếu đăng ký kết quả (R.09)

11. Hợp đồng thực hiện đề tài loại A, B (M.04)

12. Hợp đồng thực hiện đề tài loại C (M.05)

13. Mẫu dự toán loại A B

14. Mẫu dự toán loại C

Hướng dẫn làm dự toán theo thông tư 55

15. Phiếu đề nghị không thực hiện đề tài dự kiến duyệt

16. Phiếu đề nghị hủy đề tài

17. Hướng dẫn phương thức thanh toán kinh phí đề tài

Hướng dẫn thủ tục thanh toán của Phòng KHTC

18. Mẫu xác nhận khối lượng công việc

Bảng kê đính kèm bảng xác nhận khối lượng công việc

19. Giấy xác nhận hoàn thành thanh quyết toán kinh phí

20. Hướng dẫn thủ tục báo cáo giữa kỳ đề tài ĐHQG

21. Phiếu đề nghị danh sách dự kiến thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài

22. Hướng dẫn quy trình nhập tài sản

23. Danh sách thiết bị đề tài (nhập tài sản tại P.QTTB)

24. Hướng dẫn thủ tục nghiệm thu, thanh lý đề tài

25. Hợp đồng giao khoán chuyên môn – Chính chủ nhiệm (Biểu mẫu mới 08/07/2019)

Biên bản thanh lý Hợp đồng giao khoán - Chính chủ nhiệm

26. Hợp đồng giao khoán chuyên môn – Cán bộ khác (Biểu mẫu mới 08/07/2019)

Biên bản thanh lý Hợp đồng giao khoán - Cán bộ khác

 

free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort